Październik 2023

1. Publiczne służby zatrudnienia w Polsce –
wczoraj, dziś i jutro.
Szkolenie/konferencja z okazji 104 lat istnienia PSZ.

2. Rynek pracy 2023  Zarządzanie zmianą
w urzędach pracy w okresie przygotowania
do wdrożenia nowych przepisów
regulujących politykę rynku pracy.

 

02-04.10.2023r. Zamość/Kraków/Lublin 3 dni – 2.290,00 zł
09-11.10.2023r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.290,00 zł
16-18.10.2023r. Zakopane/Wrocław 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.10.2023r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 2.290,00 zł

1. Aktywizacja zawodowa klientów na podstawie projektu ustawy o aktywności zawodowej - omówienie nowych sposobów pracy z klientem urzędu pracy.

2. Usługi rynku pracy w aktywizacji osoby bezrobotnej z uwzględnieniem projektowanych zmian.

 

02-04.10.2023r. Zakopane/Kraków/Lublin 3 dni – 2.290,00 zł
09-11.10.2023r. Zamość 3 dni – 2.290,00 zł
16-18.10.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.10.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł

Ustawa o zatrudnieniu cudzoziemców – omówienie artykułów projektu.

02-04.10.2023r. Wrocław 3 dni – 2.290,00 zł
09-11.10.2023r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.290,00 zł
16-18.10.2023r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.10.2023r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 2.290,00 zł

Zatrudnienie i pobyt cudzoziemców  w 2023 r.
Znaczące zmiany związane z nowelizacją
przepisów dla pracodawców oraz osób
zajmujących się procedurami zatrudnieniowymi.

02-04.10.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
09-11.10.2023r. Toruń 3 dni – 2.290,00 zł
16-18.10.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.10.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł

Budowanie odporności psychicznej
w różnorodnych sytuacjach zawodowych
pracowników urzędów pracy w związku
z obsługą osób bezrobotnych, pracodawców
oraz uchodźców.

02-04.10.2023r. Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
09-11.10.2023r. Zamość 3 dni – 2.290,00 zł
16-18.10.2023r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.10.2023r. Kazimierz Dolny 3 dni – 2.290,00 zł
Efektywne świadczenie usług rynku pracy przez pośredników pracy, doradców zawodowych,
specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz
specjalistów ds. programów w świetle obowiązujących aktów prawnych oraz projektowanych zmian.
02-04.10.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
09-11.10.2023r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.290,00 zł
16-18.10.2023r. Wocław 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.10.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł

Nowe zadania doradców zawodowych
i pośredników pracy w 2023 roku po wejściu
w życie ustawy o aktywności zawodowej.

02-04.10.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
09-11.10.2023r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.290,00 zł
16-18.10.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.10.2023r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 2.290,00 zł

Nowości we współpracy z pracodawcami. Proces
obsługi klienta w okresie przygotowania do
wdrożenia nowych przepisów.

02-04.10.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
09-11.10.2023r. Toruń/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.290,00 zł
16-18.10.2023r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.10.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł

Rola i zadania doradcy klienta indywidualnego
i instytucjonalnego w zakresie świadczenia pomocy klientom UP z uwzględnieniem projektowanych zmian.

02-04.10.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
09-11.10.2023r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.290,00 zł
16-18.10.2023r. Zakopane/Wrocław 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.10.2023r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 2.290,00 zł

Świadoma i skuteczna komunikacja
interpersonalna w pracy doradcy zawodowego.

02-04.10.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
09-11.10.2023r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.290,00 zł
16-18.10.2023r. Zamość/Toruń 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.10.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł

Pozyskiwanie pracodawców do współpracy –
nowy wizerunek urzędu pracy w aspekcie
nowych zadań urzędów pracy.
Obsługa klienta w PUP.

02-04.10.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
09-11.10.2023r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.290,00 zł
16-18.10.2023r. Kazimierz Dolny 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.10.2023r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 2.290,00 zł

Ustawa o ekonomii społecznej – instrumenty
wsparcia przedsiębiorstwa społecznego
realizowane ze środków Funduszu Pracy
i środków PFRON.

02-04.10.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
09-11.10.2023r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.290,00 zł
16-18.10.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.10.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł

Proces aktywizacji różnych grup klientów
w urzędzie pracy. Indywidualny Plan Działania
– warsztaty.

02-04.10.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
09-11.10.2023r. Zakopane 3 dni – 2.290,00 zł
16-18.10.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.10.2023r. Zamość 3 dni – 2.290,00 zł

Instrumenty rynku pracy w 2023 r.. Zasady
przyznawania,organizacji i monitorowania wybranych instrumentów rynku pracy. Zmiany zawarte
w projekcie ustawy o aktywności zawodowej.

02-04.10.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
09-11.10.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
16-18.10.2023r. Zamość/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.10.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł

Wprowadzenie do nowej perspektywy finansowej
na lata 2021-2027. Korzystanie z funduszy
europejskich w PUP.

02-04.10.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
09-11.10.2023r. Zakopane 3 dni – 2.290,00 zł
16-18.10.2023r. Zakopane/Kraków/Wrocław 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.10.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł

Warsztaty praktyczne z zakresu profesjonalnej
obsługi klienta instytucjonalnego
z uwzględnieniem organizacji spotkań
promocyjnych.

02-04.10.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
09-11.10.2023r. Toruń 3 dni – 2.290,00 zł
16-18.10.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.10.2023r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 2.290,00 zł

„System komunikacji z klientem w  Powiatowym
Urzędzie Pracy”

02-04.10.2023r. Zakopane/Wrocław 3 dni – 2.290,00 zł
09-11.10.2023r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.290,00 zł
16-18.10.2023r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.10.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł